लीळा चरित्र

यथा शक्ति, यथामती, यथा समय जसे जमले तसे मी लीळा चा अर्थ लावण्याचा मी प्रयत्न केला आहे. तो श्रीप्रभू चरणी अर्पण. यात काही चुका त्रुटि आढळल्यास मला अवश्य कळवावे.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: